Έθνος έχουμε. Χώρα έχουμε. Κράτος δεν έχουμε.

Αν δεν εντοπίσει κανείς τους λόγους που δημιούργησαν ένα πρόβλημα, δύσκολα θα βρει και τη λύση του. Το ίδιο ακριβώς συμβαίνει και με την οικονομική κρίση της χώρας μας. Αν δεν εντοπίσουμε και δεν εξαλείψουμε τις γενεσιουργές αιτίες της κρίσης, … Δείτε περισσότερα