Πρώτα βγαίνει η ψυχή και έπειτα το χούι!

Στη χώρα μας συμβαίνει κάτι πολύ χειρότερο από το κλείσιμο υγιών επιχειρήσεων, τη μείωση μισθών και εισοδημάτων και την ουσιαστική διακυβέρνηση της χώρας μας από την τρόικα. Δεν έχει εξαντληθεί μόνο η αντοχή και η συνοχή της κοινωνίας μας, αλλά … Δείτε περισσότερα