Από οικονομολόγους χορτάσαμε!

Όταν μία χώρα που καλύπτει το 80% των αναγκών της σε κρέας από εισαγωγές, θα ταλαιπωρήσει έναν επιχειρηματία δύο χρόνια για να του εκδώσει άδεια λειτουργίας για ένα πρότυπο χοιροτροφείο, ενώ αρκεί μόνο ένας μήνας για να εκδώσει άδεια εισαγωγής … Δείτε περισσότερα